Кодекс на труда

кодекс на труда

Кодекс на труда е закон, който определя нашите задължения и права на мястото на работа като работодатели/работници.
На общо равнище КТ обхваща:

  • Условията на работа, работното време, непълното работно време и срочните трудови договори и командироването на работници.
  • Информация и консултация с работниците, включително групови съкращения и прехвърляне на предприятие.

Как работи?

Европейската общност работи за да постигне високо равнище на социална защита и заетост, да подобри работните и житейските условия и социална и икономическа сплотеност.
В този контекст Европейската общност цели да поддържа и допълва действията на членуващите държави в насока социална политика, които трябва да бъдат в сходство с предписанията на Договора на Европейската общност, конкретно чл.136 – 139.
С тази цел Европейската общност гласува закони дефиниращи минималните изисквания на ЕС за условията на работа, назначаването и информираността и консултирането на работниците. Членките на съюза транспонират закона в законодателството си и го прилагат, гарантирайки еднаква защита на задълженията и правата на работещите в ЕС.
Националните органи, включително съдилищата, са отговорни за прилагането на транспониращите Кодекса на труда мерки. Европейската общност съблюдава транспонирането на европейския закон и подсигурява имплементирането му. Съдът на ЕС играе значителна роля при евентуални спорове осигурявайки правни съвети на въпроси възникнали при тълкуването на Кодекса на труда.

Какъв е резултата?

Приемането на Кодекса на труда подобри работните стандарти и укрепи правата на работещите. Това е от главните цели на ЕС в областта на социалната политика.
В самото начало Европейския Кодекс на труда е написан с основна цел подсигуряване, че създаването на единен пазар на труда няма да стане причина за понижаване на работните стандарти или нарушаване на конкуренцията.
Кодекс на труда има ключова роля за осигуряването на висока равнище на заетост и стабилен икономически подем придружено от непрестанно усъвършенстване на работните и житейските условия в целия ЕС.

Още по темата

В сайта Balans.bg може да намеритечесто срещани казуси в практиката, свързани с Кодекса на труда. Потребители на сайта описват конкретните си трудово-правни проблеми, а експертите на сайта дават становища. Страницата е Въпроси и отговори по Кодекса на труда. Получаването на експертно мнение в сайта е напълно безплатно. След публикуване на въпроса в сайта, отговора обикновено идва още на следващия ден.