Въведение

Предговор

Като направих един съкратен превод на тая книга, имах предвид да дам на учащите се едно помагало, което най-ясно и същевременно най-достъпно обяснява почти всички икономически въпроси.
Книгата е назначена като учебник за в педагогическите училища, но тя представлява от себе си едно съкровище за всичките онези, които истински искат да се запознаят със законите на икономическото развитие на обществата.
Всички онези младежи, които имат при сърце народното ни богатство и интересите на работната маса, преди да прочетат разни брошури по икономическите въпроси, добре е ако с внимание проследят тази книга.
В превода съм се старал, да бъда ясен и да не се отклонявам ни най-малко от мислите на автора. До колко съм успял ще покаже критиката. Ако книгата може да послужи на учащите се, целта ми е постигната.

Ю. Крапчев

Въведение

Определение на Политическата Икономия. Деятелността на човека и обществото, отправена за завладяването и употреблението на материалните средства за удовлетворение на потребностите, се нарича стопанствена деятелност. Доколкото тази деятелност зависи от познанието силите на природата, тя съставлява предмет на техническите науки. До колкото тя се определя от качеството на човешката природа и обществените отношения, изследването й съставлява задачата на науката, която получила името политическа икономия.