Условия за съществуване на размяната

Условия за съществуване на размяната. Като условия за съществуването на размяната се явяват частната собственост и разделението на труда между хората. При първобитната степен на човешкото развитие, даже и при съществуването на института на частната собственост, когато всяко стопанство удовлетворявало своите потребности със собственото си производство, размяна не могло да има. Също така не ще да има размяна и при такива организации, където макар и да съществува разделение на занятията, но продукта на труда съставлява обществено достояние. Каква ще бъде формата на разпределението на продуктите между хората в такава организация, това зависи от степента на тяхното развитие. Но каквато и да бъде тази форма, очевидно е, че размяна не може да има там, където продукта на труда съставлява обществено достояние. Размяната се явява само при съвместното съществуване на разделението на занятията и частната собственост и самите негови размери зависят от количественото развитие на тия два фактора.