Понятие за кредитната операция

Разменната операция, при която едната страна представя обещание за изплащането, се нарича кредитна операция. Названието на такава кредитна операция (от латинската дума credere - вярвам) произлиза от това, че отсрочването за получаването на ценността предполага доверие в изпълнението на даденото от едно лице обещание. По такъв начин, в кредитната операция се явяват два съществени признака: неедновременност на действието и взаимодействие в разменящия акт и съществуване на доверие от страна на кредитора в изпълнението от страна на длъжника даденото от него задължение.
Вярата на кредитора в изпълнението от длъжника задължение лежи на две основи: първо, че длъжникът ще иска да изпълни задължението; второ, че той ще бъде в състояние да направи това. Убеждението в желанието от страна на длъжника да изпълни задължението се основава преди всичко на личните му свойства, на неговата добросъвестност, разумност и акуратност. Тъй като в тази сметка нерядко се случват грешки, а пък изпълнението на кредитните задължения е твърде важно за устойчивото положение на стопанствените работи, то за точното изпълнение на кредитните операции бди държавата. Държавата допълва недостатъка в личното желание от страна на длъжника с принуждение за изпълнение на задължението чрез закона. Където това държавно принуждение е лошо организирано, където гражданският процес се отличава с бавност, скъпотия и сложност, там, при останали равни условия, кредита е по-скъп. Другата основа на доверието се заключава в способността на длъжника за изплащане. Тази способност се гради на имуществената състоятелност на лицето.