Класификация на стопанствените предприятия

Съединението на работната сила със средствата на производството с цел да се приготвят потребителни или разменни ценности се нарича стопанствено предприятие. Лицето, физическо или юридическо, което извършва това съединение и се ползува от резултатите на предприятието, но също и отговаря за загубите, се нарича предприемател. Разликите във формите на стопанствените предприятия могат да бъдат сведени към следните две най-главни основи:

 1. Стопанските предприятия се различават по размера, т. е. по числото на участващите лица и по големината на обръщането на материалите. Като се основават върху това различаваме дребно и едро производство.
 2. Стопанствените предприятия се различават по отношението на участващите в предприятието лица към земята и средствата на производството. Като приемем за основа този признак, ще получим:
 3. а) общинно земевладение;
  б) дребно селско стопанство основано върху правото на частна собственост от земя;
  в) дребни форми предприятия в обработващата промишленост;
  г) арендно стопанство;
  д) капиталистическо производство;
  е) сдружение (асоциация).