Естествените предмети, които влизат в съдържането на политическата икономия

За удовлетворение на човешките потребности са необходими материални средства. Тези средства човек получава или даром от природата, без никакво усилие от своя страна, като например, въздух, светлина, слънчева топлина, или като прилага труд към природните материали.

Предметите, които получава, както човечеството, така и всеки отделен негов член даром, не влизат в съдържането на политическата икономия, понеже стоят вън от стопанствената деятелност на човека. Има предмети, които макар и да съставляват дар на природата, но вследствие присвояването им от някоя част на обществото, ползването от тях е недостъпно за останалото население другояче, освен за възнаграждение; такива са: девствената почва, първобитните гори, водните пространства. Тези предмети, понеже съставляват обект на завладяване, разменяне, разпределение, с една дума - обект на стопанствената деятелност на човека, влизат в съдържането на политическата икономия. Тъй като тези предмети са природен дар, а не произведение на човека, то и думата за тях ще бъде в отдела на размяната и разпределението, а не в отдела на производството. Отделът на производството се занимава само с тези предмети, които са създадени от човешки труд.