Съдържание

Характерни черти на капиталистическото стопанствено предприятие

Капиталистическото стопанствено предприятие се характеризира със следните три признака:
1)    В такова предприятие труда се изпълнява от наемни работници.
2)    Стопанина тук не се занимава с ръчен труд заедно с работниците.
3)    Капитала се явява изключително, или поне господстващ организатор на стопанственото предприятие. Това значи, че волята на лицето, което владее капитала, а не някакви юридически норми, определя организацията на производството. Владетелят на капитала може да му даде каквото иска производително назначение. От неговото съображение зависи количеството на произведените предмети, той установява реда и времето за работите на фермата, вътре в работилницата, във фабриката, в завода, той определя техническите способи за произвеждане на предметите и поставя произведените предмети на пазарището по угодната му цена.
Капиталистическата форма на стопанственото предприятие била известна в нищожни размери и на класическата цивилизация и на средновековната епоха. Но само в най-новата история тя се развива бързо и в наше време, поради влиянието си върху обществените дела, тя достига господстващото си значение в 3ападна Европа.